12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM TELAFİ SINAVI SORULARI - 2

12. sınıf Türk edebiyatı dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları, 12. sınıf Türk edebiyatı yazılı soruları, 12. sınıf Türk edebiyatı test soruları, Türk edebiyatı testi çöz, Türk edebiyatı, 12. sınıf Türk edebiyatı dersi

.................................... LİSESİ 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM TELAFİ SINAVI SORULARIDIR
AD/SOYAD:                                                                                      SINIF/NU:


1- Beş Hececiler grubunun en genç; fakat en lirik ve en kabiliyetli şairi olan.....aruzu kullanırken heceye geç­ti. Her iki vezni de beğenen ve ustalıkla kullanan şa­irin heceye geçişi tümüyle olmamış, zaman zaman aruza dönmüştür. “Şarkın Sultanları” ve “Gönülden Gönüle” aruzla yazılmışken bunları takip eden “Dinle Ney­den” ve “Çoban Çeşmesi” heceyle yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Enis Behiç Koryürek
B) Yusuf Ziya Ortaç
C) Ali Canip Yöntem
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Halide Nusret Zorlutuna

2- Toplumcu gerçekçi sanat anlayışının edebiyatımızdaki öncüsü ve önemli temsilcilerinden biri olan …….. , Rus yazar Mayakovski'den etkilenmiştir. Fütürizm akımının etkisi altında kalan sanatçı ölçüsüz, serbest şiirler yazarak Türk şiirine yeni bir soluk kazandırmıştır. Rusya'dan Türkiye'ye döndüğünde yayımladığı "835 Satır" adlı eseriyle çağdaşların­dan ayrı bir şiir anlayışı benimsediğini göstermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Cahit Zarifoğlu           B) Refik Durbaş
C) Ataol Behramoğlu       D) ismet Özel
E) Nazım Hikmet

3-      Hoyrattır bu akşam üstüler daima
         Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
          Yalnızlığımızla doldurup her yeri
          Bir renk çığlığı içinde bahçemizden
          Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
          Lavanta çiçeği kokan kederleri
          Hoyrattır bu akşam üstüler daima
Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışıyla yazılan bu   şiirin özelliklerinden biri değildir?
A)   Simgelerle yüklü, kapalı bir şiir dili vardır.
B)   İnsan duygularının sonsuzluğu işlenmiştir.
C)  Anlaşılmak için değil duyulmak( hissedilmek) için yazılmıştır.
D)   Okuyucuda estetik haz uyandırılmak istenmiştir.
E)Toplumsal bir yaklaşımla dizeye önem verilmiştir.

4- Kaldırımlar şiiri, Türk şiirinin en başarılı örnekleri arasında yer alır. İnsan psikolojisi ve çevre arasın­da kurulan ilgi çok iyi verilmiştir. Türkçe'nin ses özelliklerini çok iyi yansıtmıştır. Yazarının en önemli şiiridir.
Yukarıda tanıtılan şiir kime aittir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel      B) Orhan Veli Kanık
C) Necip Fazıl Kısakürek     D) Orhan Asena
E) Atilla İlhan

5- Edebiyatımızda eleştiri türünün yerleşmesinde onun rolü büyüktür. Türkçenin özleşmesi çabala­rının destekçisi olmuştur. Yazılarında arı bir dil kul­lanma gayreti içindedir. Yalnızca kendisinin kul­landığı sözcükler vardır. Devrik cümlelerin yerleş­mesi için uğraşmıştır. "Günlerin Getirdiği, Karala­ma Defteri, Günce" bazı eserleridir.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdaki seçenek­lerden hangisinde verilmiştir?
A) Suut Kemal Yetkin   B) Nurullah Ataç
C) Yaşar Kemal             D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Ahmet Muhip Dıranas

6- Cumhuriyet dönemi edebiyatıiçin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Aruz ölçüsü hiç kullanılmamıştır.
B- Dil oldukça sadedir.
C- Konular çoğunlukla Anadolu'dan seçilmiştir.
D- Şiirlerde çoğunlukla hece ölçüsü kullanılmıştır.
E- Serbest şiir tarzı gelişmeye başlamıştır.

7- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A- Milliyetçilik akımından etkilenmişlerdir.
B- Süslü bir dil kullanmışlardır.
C- Milli kaynaklardan beslenmişlerdir.
D- Yabancı dillerin dil kurallarını dikkate almamışlardır.
E- Halk arasından seçilmiş sıradan insanları anlatmışladır.

8- Aşağıdakilerden hangisi hatıra türünün özelliklerinden değildir?
A- Yaşanmakta olanı değil yaşanmışı konu alması.
B- Gerçekçi ve yalın bir anlatımla anlatılması.
C- Gezilen, görülen yerlerin öznel şekilde aktarılması.
D- Günlük, öz yaşam öyküsü (otobiyografi), gezi yazısı gibi türlerle benzerlik göstermesi.
E- Belge niteliği taşıması.

9- Aşağıdaki ifadelerlerin hangisi doğrudur?
A- Makale türü edebiyatımıza Cumhuriyet döneminde girmiştir.
B- Cumhuriyet döneminde aruz ölçüsünü kullanan sanatçılar artmıştır.
C- Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında öğretici metinlerde Atatürk ilkeleri sık sık anlatılmıştır.
D- Cumhuriyet döneminde hatıra, deneme, makale gibi yazı türleri kullanılmamıştır.
E- Öğretici metinlerin yazılış amacı okuyucuda estetik zevk uyandırmaktır.

10- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde eser vermemiştir?
A- Cemal Süreya               B- Tevfik Fikret
C- Reşat Nuri Güntekin     D- Necip Fazıl Kısakürek
E- Peyami Safa

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...