ÖĞRETMENLERİN DÖNEM/YIL SONUNDA YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

ÖĞRETMENLERİN DÖNEM/YIL SONUNDA YAPACAĞI İŞ VE İŞLEMLER

1. Sınav notları girildikten sonra iyice kontrol edilecek.
2. Sınava girmeyen öğrenciler raporlu, izinliyse yeniden sınav yapılacak. Notu e-okula aktarılacak. Özrü yoksa devamsızlık yapan öğrencinin  sınav notu Girmedi ‘’G’’ olarak e-okula aktarılır.
3. Proje notları (varsa) e-okula girilir.
4. Performans görevi notları verilecek.
5. Ders ve etkinliklere katılım notları verilecek.
6. Öğrenci ürün dosyası notu (Görsel sanatlar dersi için) verilecek.
7. Davranış notları (1.-4. Sınıflar tüm dersler için; 5,6,7, ve 8.Sınıflar her ders için ayrı) girilecek.
8. Öğrencinin okuduğu tüm kitaplar e-okula işlenecek.
9. Proje ödevi derecelendirme ölçeği hazırlanacak.
10. Performans görevleri değerlendirme formu hazırlanacak.
11. Ders ve etkinliklere katılım değerlendirme formu hazırlanacak.
12. Dönem sonunda sınav kağıtları idareye teslim edilecek.
13. E-okulda karne öğretmen görüşü kısmı sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından doldurulacak.
14. Anasınıfları için okul öncesi eğitim gelişim raporu düzenlenecek.
15. Anasınıfları için doldurulması gereken formların doldurulması.
16. Ürün,ürün dosyası,gözlem formları(Teknoloji ve Tasarım dersi için) hazırlanacak.
17. Sosyal kulüp yıl sonu raporu(Tüm sosyal kulübü olan öğretmenler için) hazırlanacak.
18. Rehberlik yıl sonu raporu(sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri için) hazırlanacak.
19. Sosyal Etkinlikler (Tamamladı / tamamlamadı) işaretlenecek.(NOT: Sürekli devamsız öğrenciler için bu bölüm ‘’Tamamlamadı’’olarak işaretlenecek.
20. Tüm branş öğretmenlerinin5. 6. 7. ve 8.sınıfta girdikleri tüm dersler için yöneltme işlemleri butonundan sınıf gözlem formunu doldurmaları gerekir.
21. Ders kesim raporları her ders için hazırlanacak.
22. Ortak Sınav raporu -Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)
23. Stratejik plan raporu. ( Okul Stratejik Plan Ekibi - OGYE)
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: