1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ

1980 sonrası Türk şiiri, 1980 sonrası Türk şiirinde temalar, 1980 sonrası Türk şiirinin temsilcileri, 1980 sonrası Türk şiirinin zihniyeti, 1980 sonrası Türk şiirinin özellikleri,Türk edebiyatında şiirin yeri


1980 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
İkinci Yeni sonrasında 1980 yılına kadar şiiri toplumcu bir bakışla kavrayan anlayış, 1980 darbesinden sonra yerini bilhassa, 1970’lerin toplumculuğu öne alan şiirine karşı duran 1980 sonrası şairlerine bırakmıştır. 

1980 sonrası şiirinin genel özellikleri şunlardır: 
1- 1980 sonrası şairleri; şiirde geleneksel birikimin önemini vurgulamışlar ve halk şiiri, divan şiiri, İkinci Yeni şiiri, Saf (Öz) Şiir gibi ayrımlara girmeden en eski örneklerden en yenilerine kadar Türk şiirinin şairlerini dikkatle okumayı savunmuşlardır. 
2- 1980 sonrası şairlerini birleştiren en önemli ilke, şairlerin Türk ve dünya şiirinin binlerce yıllık birikimine, “şiire saygı” penceresinden bakmalarıdır. 
3- Birbirinden farklı şiir ve dünya görüşlerine sahip olan şairler aynı dergilerde ürünlerini yayımlamışlar, birlikte dergiler çıkarmışlardır. 
4- 1980 sonrası şiiri için, ortak bir şiir anlayışından çok, grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edilebilir. 
5- Bireysel, toplumcu, imgeci, anlatımcı, modernist, gelenekçi diyebileceğimiz farklı anlayışlara uygun örnekler veren şairler bu dönemde ürünlerini yayımlamışlardır. 
6- Yazko Edebiyat, Şiiratı, Üç Çiçek, Sonbahar gibi dergiler bu dönemde etkilidir. 
7- İdelojiyi şiirde öncelikli bir unsur olarak görmemişlerdir. 
8- İmgeler bakımından Türk kültür tarihinin konularına ve kavramlarına göndermeler yapılmıştır. 
9- Düzyazıya yaklaşan bir üslupla, anlatmaya olanak tanıyan temaları da işlemişlerdir. 
10- İmge anlayışlarında uzak çağrışımlara önem vermeleri bakımından İkinci Yeni ile yakınlıkları vardır.

1980 sonrası Türk şiirinin temsilcileri: Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Sedat Umran, Küçük İskender, Lale Müldür, Seyhan Erözçelik…

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder