12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ TELAFİ SINAVI SORULARI - 1

12. sınıf Türk edebiyatı dersi 1. dönem sonu telafi sınavı soruları, 12. sınıf Türk edebiyatı yazılı soruları, 12. sınıf Türk edebiyatı test soruları, Türk edebiyatı testi çöz, Türk edebiyatı, 12. sınıf Türk edebiyatı dersi


.................................... LİSESİ 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM TELAFİ SINAVI SORULARIDIR

AD/SOYAD:                                                                                      SINIF/NU:
1- Aşağıdakilerden hangisi özşiir anlayışının özelliklerinden biridir?
A- Şiirlerinde yerli ve mahalli unsurlara yer vermemiştir.
B- Ölçü ve kafiyeye dikkat etmişlerdir.
C- Şiirlerinde politik söylemler geliştirmişlerdir.
D- Realizm akımının etkisinde kalmışlardır.
E- Tanzimat'ın ilk yıllarında önemli temsilcileri olmuştur.

2- Milli edebiyatın gerçeklikten uzak memleketçiliklerine tepki olarak ortaya çıkmışlardır. "Yalnız sanat aşkıyla çalışıyoruz, taklitçilikten kaçınacağız, Türk edebiyatı ölüyor." düşüncesiyle yola çıkarlar. Bunların içinden yalnızca Ziya Osman Saba, şair olarak varlık göstermiş­tir.
Yukarıda sanat anlayışı belirtilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Maviciler      B) Yedi Meşaleciler      C) Garipçiler
D)  II. Yeniler     E)  Beş Hececiler

3- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatının özelliklerinden birisi değildir?
A)  Dilde sadeleşmeye gidilerek şiir ve roman dilinin halkın konuştuğu dile yaklaştırılması
B)  Toplumsal, sosyal konulara hiç yer verilmemesi
C)  Şiirde nazım birimi olarak "dize"nin temel kabul edilmesi
D) Şiirde şekilciliğin ve aşırı kuralcılığın terk edilmesi
E)  Daha gerçekçi bir edebiyatın oluşturulması

4-    Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
         Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
         Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
         Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu
Yukarıdaki dörtlük için aşağıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Ulama yapılmıştır.
C) Sarmal uyak (kafiye) vardır.
D) II. ve III. dizelerde zengin uyak (kafiye) vardır.
E) I. ve IV. dizelerde tam uyak (kafiye) vardır.

5- Aşağıdakilerden hangisi Garip Akımının eğilimleriyle bağdaşmaz?
  A)Sanatlı söyleyiş yerine yalın dil ve anlatım           
  B)Biçim sıkıntısından (redif, kafiye)  uzak olmak
  C)Nazım birimi dörtlük, ölçü hece olmalıdır.
  D)Halk ağzı şiir diline girmeli
  E)Sıradan insanı ve yaşamı konu etmek

6- Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Cumhuriyet Edebiyatı, Milli Edebiyat’ın konu ve  öz bakımından devamı niteliğindedir.
B)  Garip akımı İkinci Yeni akımına karşı bir tepki  olarak doğmuştur.
C)  Türk hikaye ve romanı 1930’dan sonra toplumcu  gerçekçi bir çizgiye yönelir.
D)  “Hayat” dergisi 1926’da Cumhuriyet ideolojisini  yaygınlaştırmak göreviyle çıkarılmıştır. 
E)   Birinci Yeniler, ölçü, uyak ve sanatlı söyleyişi  tümüyle reddetmiştir.

7-Analiz” dergisinde yayınlanan bu yazının, bir uzman kalemin ürünü olduğu, yazıda kullanılan ifadelerden de anlaşılıyor. Ayrıca yazar ele aldığı problemi doğuran faktörler ve bunların çözümünü sağlayacak önlemler üzerinde dururken, söylediklerini somut verilere oturtarak ispatlama yoluna gidiyor. Rakamlara, hesaplamalara bağlıyor örneklerini. Böylece yazısına objektif bir ağırbaşlılık, saygınlık kazandırıyor.
Paragrafta sözü edilen yazının türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Makale  B)Deneme   C)Fıkra  D) Söyleşi  E)Eleştiri     

8-1860’tan günümüze değin edebiyatımızın geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdakilerden hangisine uygundur?
A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet
B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun /  Cumhuriyet /  Milli Edebiyat
D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet
E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

9- Paul Valery’nin şiirde dili her şeyin Üstünde tutan görüşünden hareketle ortaya çıkan şiir anlayışıdır. Milli Edebiyat yıllarında gerek .Batı edebiyatından  gerek divân şiirinin biçimci yapısından  etkilenen  Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet  Haşim ‘in temsil ettiği  bu anlayış Cumhuriyet döneminde etkili olmuştur.
Bu parçada sözü edilen  şiir anlayışı  aşağıdakilerden hangisidir?                                   
 A) Birinci yeni şiiri            B) Maviciler
C) Serbest şiir                            D) Toplumcu şiir
E) Saf şiir anlayışı

10-“Alem sele gitti gözlerimin yaşından” dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme       B) Telmih              C) Hüsn-i talil
       D) Mübalağa    E) Tezat


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...