12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIlise son dil ve anlatım yazılıları, 12. sınıf dil ve anlatım yazılıları, ygs dil ve anlatım soruları, 12. sınıf dil ve anlatım test soruları
12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR
1-I.     Sanatçılar aynı zamanda kendi kendinin eleştirmenidir.
II.    Sınava yaklaşık olarak otuz gün kaldı.
III.   En azından beni telefonla arayabilirsin.
IV.   Çok zeki, bunun yanında çok da çalışkan bir öğrencidir.
Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangileri an­lamca birbirine en yakındır?
A) I. ve III.        B) I. ve IV.           C) II. ve lll     D) III. ve IV.        E) ll ve   lll

2-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşısın­da verilen anlam veya tutumla uyuşmaz?
A)   İşten artmaz, dişten artar - tutumluluk
B)   Çoğu zarar, azı karar - ölçülülük
C)   Her üzümün dibinde çöpü vardır - kusur
D)   İşini kış tut, yaz çıkarsa bahtına – tedbir
E)   Horozu çok olan köyün sabahı geç olur - tu­tarsızlık

3-I. Hafta sonu tiyatro izleyelim.
II. Bir daha geri dönemem.
III. Eksikliğini çok hissedeceğiz.
IV. Özgürlük emek ister.
V. Saat on iki kez gonkladı.
Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur?
A)Emir kipi
B)Görülen geçmiş zaman
C)İstek kipi
D)Geniş zaman
E)Gelecek zaman


4-Saatler uzar (I)  da sabaha yakın
Ansızın gözlerin dolarsa  (II) yaşla
Odanda bir hayal bekle (III)  ve bakın (IV)
Titreyen sesinle bir şarkı başla (V)
Yukarıdaki dizelerde numaralı sözcüklerin hangileri emir kipiyle çekimlenmemiştir?
A) I. ve II.             B) I. ve IV.           C) II. ve III.
D) III. ve V.           E) IV. ve V. 

5-Yanlış yapmayan insanların hali haraptır; çünkü onlar gelişme imkânlarından mahrum sayılırlar.
    Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümley­le anlamca özdeştir?
A)   Her insanın, hayatında hata yapması normaldir.
B)   Zorluklar, başarının değerini artıran önemli unsurlardır.
C) Başarısızlıklarını başarıya giden yolda ba­samak yapan insan kendisini geliştirir.
D)   Hata yapmayacağını iddia eden insan aldanmış demektir.
E) Hedefe giden yolda insan her türlü zorluğa göğüs germelidir.

6-Bir durumun belli bir yöne doğru kademeli bir şekilde değiştiğini anlatan cümleler, aşamalı durum bildirir.
    Aşağıdakilerden hangisinde böyle bir cümle vardır?
A)İstanbul'un havası çok değişken, günü gü­nüne uymuyor.
B)Onun takım içindeki saygınlığı günden gü-. ne artıyordu.
C)Yazları Karadeniz'in denizine de yaylasına da doyulmuyor.
D)Bu yolun sonunun nereye varacağını kes­tirmek çok zor.
E)Yazdığı bütün yazılarda memleket özlemi seziliyor.

7-Genç yazarımız, yayımladığı her öykü kitabıyla bir öncekinin içerdiği yapıyı aşan bir yapı sun­makta, yazınsal çıtayı her yapıtında biraz daha yukarılara taşımaktadır.
    Bu cümlede genç yazarla ilgili olarak vurgu­lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
    A) Özlülük             B) Yararlılık           C) Gerçeklik
    D) Yoğunluk          E) Yaratıcılık

8-Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur. 
Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikaye             B) Masal             C) Roman           D) Fabl                  E) Biyografi

9-I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
II. Derin karakter tahlilleri yoktur.  
III. Romana göre daha kısa bir türdür.
IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.
V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.
 Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I         B) II            C) III            D) IV          E) V

10-I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.
II. Yer ve zaman belli değildir.
III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.
IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.
 Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hikaye   B)Fabl    C)Roman    D)Masal    E)Günlük

11-Karnı acıkan bir kedi avlanmaya çıkmış. Sinsi sinsi etrafı kolaçan etmiş. Tam bir kuşu gözüne kestirirken bir köpek görmüş. “Hemen kaçmalıyım, yoksa bu dünyadaki son anlarım” diye      içinden geçirmiş. Kedicik kuşun dolgunluğuna bakakalarak: “Bugün de aç kaldım.” demiş.
Yukarıdaki anlatım aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek gösterilebilir?
A)Roman B)Öykü  C)Trajedi  D)Fabl  E)Anı

12-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "takdir etme,
beğenme" söz konusu değildir?
A) Şiirlerinde kullandığı yapmacıksız dil, okuyu­cuların ilgisini canlı tutuyor.
B) Filmde sinema tekniğinin tüm olanaklarından yararlanılmış, yönetmene helal olsun!
C) Tüm bestecilere parmak ısırtacak nitelikte bir şarkıydı dinlediğimiz.
D) Bu kitaptan tüm okurlar yararlanabilir, aranı­lan her şeyi onda bulmak mümkün.
E) Yazar, bu son eserinde yanlış Batılılaşmanın
birey üzerindeki olumsuz etkilerinden söz
ediyor.

13-Aşağıdakilerin cümlelerden hangisinde birbirine karşıt iki sözcük kullanılmamıştır?
A) Ağır gitmeyi bıraksan da artık biraz hızlansan diyorum.
B) Biriktirdiğim bozuk paralarla bisikletimi tamir ettirdim.
C) Fiyatlardaki artış satışlardaki azalışı beraberinde getirdi.
D) Az yemek çok yemekten her zaman daha sağlıklıdır.
E)Mehmet Bey irili ufaklı bir çok sorunla boğuşuyordu.

14-Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden değildir?
A) Sanat metinleri (eseri) biriciktir.
B) Sanat metinlerinde üslup önemlidir.
C) Sanat metinlerinde gerçek olduğu gibi anlatılır.
D) Sanat metinleri estetik duygular uyandırır.
E) Sanat metinleri farklı yorumlara açıktır.

15-"Edebiyatımızda romanlar konularına göre türlere
 ayrılır. Ahmet Mithat'ın Hasan Mellah'ı (I) macera romanı; Tarık Buğra'nın Küçük Ağa'sı (II) tarihi; Samipaşazâde'nin Sergüzeşt'i (III) realist roman; Peyami Safa'nın Eylül'ü (IV) psikolojik
roman; Namık Kemal'in Cezmi (V) adlı eseriyle ilk tarihi roman yazılmıştır."
Yukarıda numaralanmış bölümlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A- V     B- IV     C- III     D- II      E- I

16-Sarsıyor temelini karanlık düşüncelerin
Hürriyet ordularının ayak sesleri
İkinci dizedeki tamlamanın türü aşağıdakiler­den hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Belirtili ad tamlaması
B) Belirtisiz ad tamlaması
C) Takısız ad tamlaması
D) Zincirleme ad tamlaması
E) Sıfat tamlaması

17-Aşağıdakilerin hangisinde bir ad tamlaması vardır?
A) Hayatımda hep bu tür insanlardan kaçtım.
B) Gurbet yolu dikenlidir, taşlıdır.
C) Bir yangın söndürmek neye mal olur?
D) Bu senindir onu kimseye verme.
E) Hepimiz gür bir yangın gördük, çok acılıyız.

18-Aşağıdakilerden hangisi "fabl" için söylenemez? A) Didaktik (öğretici) şiir özelliği taşır. B) İnsanlara ders verme amacıyla yazılır. C) Kahramanları bitkiler, hayvanlar olmasına rağmen asıl anlatılan insandır. D) Söz sanatlarına dayalı bir anlatımı vardır. E) Dünya edebiyatında en güzel örneklerini Moliere vermiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...