Sürrealizm (Gerçeküstücülük) Edebiyat AkımıSürrealizm nedir, sürrealizm nerede ortaya çıkmıştır, gerçeküstücülük sürrealizm akımının önemli temsilcileri kimlerdir, sürrealizm lysde çıkar mı, Türk edebiyatında sürrealizm gerçeküstücülük akımının temsilcileri
20. yüzyılda ortaya çıkan bir şiir akımıdır.
Fransa'da Şair Breton’un 1924’te yayınladığı “Sürrealizmin Bildirgesi” bu akımın başlangıcı olarak sayılır. Bu akımın bazı önemli özellikleri şöyle sıralanabilir:
a) Bu edebiyat akımıyla bilinçaltının karışık ve karmaşık dünyasının sanata aktarılması amaçlanmıştır.
b) Sürrealizm akımını benimseyen sanatçılar, bilinçaltının sanata uygulanmasında, Freud’un “psikanaliz” görüşünden etkilenmiş ve yararlanmışlardır. 
c) Varlığımızın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır.

Sürrealizm (gerçeküstücülük) edebiyat akımının dünya edebiyatlarındaki belli başlı temsilcileri olarak şu isimler verilebilir: A. Breton, L. Aragon, P. Eluard, G. Apollinaire, Soupault.
Bizim edebiyatımızda, şiirde mecazlı anlatıma karşı çıkan ve şiiri “tamamıyla anlamdan ibaret” sayan Garip (Birinci Yeni) şiir topluluğunun (1941) tutumuna bir tepki olarak ortaya çıkan “İkinci Yeni” topluluğunun (1955’ten sonra) şairleri: İlhan Berk, Turgut Uyar, Edip Cansever, Ece Ayhan.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder