12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI, 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI, 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILARI 
..................... LİSESİ 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR
AD/SOYAD:                                                                                               SINIF/NUMARA:


12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI
12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI
                                            

“Yengeç ana, kızı yengece kancayı takmış, durmadan konuşurmuş, bıktırırmış canından:
-Öyle eğri büğrü yürüme! Şunu şöyle yapma, bunu böyle yapma! Doğru dürüst yürü! ..
Yengeç kızın canına tak demiş, patlamış:
-Peki, sen doğru dürüst yürü önüm sıra da, yürümek neymiş ben de öğreneyim. Yapmadım mı, o zaman vır vır et! demiş anasına.
Kendindeki kusurları görmeden başkasında kusur bulmak kötü bir şeydir.”
           
1.Yukarıdaki I. Metnin türü nedir? Bunu nasıl  anladığınızı özelliklerinden yola çıkarak açıklayınız.(10p)
2. Orhan Kemal de Yaşar Kemal gibi   Güney Anadolu bölgesinde doğmuş   ve  büyümüştür. Onlar romanlarında  iyi   bildikleri o yörenin insanlarına eğilmiş, sorunlarını hassasiyetle dile getirmişlerdir. Orhan Kemal’in karakterlerini daha çok   Adana’daki  işçilerden, memurlardan seçmesine karşılık Yaşar Kemal  köylülerden, ırgatlardan seçer. Ama yazarlar arasındaki asıl   ayrım yarattıkları kurmaca dünya ile gerçeklik arasındaki bağdır.
 Yukarıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerin türünü aşağıdaki tabloya yazınız.(10p)

                İsim
                     Sıfat
                 Zamir


3.Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarını bularak çeşidini karşısına yazınız. (10p)
Sınıfımızın panosunu düzenli olarak güncelleyin.  ………………………………..
Türkçe dersini sakın ihmal etmeyin. ……………………………………………….
Bu sınavdaki paragraf soruları sizce zor muydu? ………………………………….
Okul kantininin tostlarını beğeniyor musunuz ? ……………………………………
Demir kapı büyük bir gürültüyle açıldı. …………………………………………….

4. Aşağıdaki boşluklara doğru kelimeleri getiriniz. (5p)
a) Bir ismin yerini tutan kelimelere ………………. denir.
b) Hikayeler ……………………… ve  ………………….. olmak üzere ikiye ayrılır.
c) Bir ismin önüne gelerek onları çeşitli açılardan belirten ve niteleyen kelimelere ……………………. Denir.
ç) Çoğul eki almasa da birden fazla aynı tür varlığı karşılayan isimlere ………………………….. ismi denir.

5.Hikaye (öykü) türü hakkında detaylı bilgi veriniz. (10p)


6.Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bularak çeşidini yazınız. (10p)
a) Onlar dün ıhlamur ağaçlarına asılı kovanları gördü. …………………………………………
b) Herkes bir parça o deli ballardan yedi. ………………………………………………………..
c) Bu, daha pahalı sanki. ……………………………………………………….
ç) Dün arayan kimdi? ……………………………………………………..
d) Ben bu durumdan bir şey anlamadım. …………………………………………………

7-Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.(5 p)
a) Masallarda yer ve zaman belirlidir.  (    )
b) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür. (    )
c) Sanat metinlerinde ileti doğrudan verilir. (    )
ç) Masallar öğreticiliği amaçlayan yazı türüdür. (    )
d) Olay örgüsü masalın yapısını oluşturan temel unsurdur. (    )

8. Masal türünün beş özelliğini yazınız. (10p)
9-Sanatsal ve öğretici metinleri içerik, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırınız.(10p)  10-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aç” sözcüğü sıfat olarak kullanılmıştır? (5 p)
A) Aç, ne yemez; tok, ne demez.      
B) Ben sizi aç bıraktım mı?
C) Tam iki gündür açım, diye söze başladı.   
D) Adamcağız iki gün aç yatmış.
E) Ne aç insanlar var, gözleri hiç doymuyor.

11-Aşağıdakilerden hangisi sanatsal metin türlerinden değildir? (5p)
A)Fabl         B)Anı          C)Hikaye            D)Şiir            E)masal

12-Aşağıdakilerden hangisinde bir isim tamlamasının tamlananı sıfat almıştır? (5p)
A)Garibin ekmeği taş olsa gerek
B)Yıldırım renkli bulutların sevdasına tutuldum.
C)Ölü adamlar bize yön veremez.
D)Düşüncenin azılı düşmanı cahilliktir.
E)Benim kadrimi siz bilirsiniz, ancak.

13-Aşağıdakilerin hangisinde “zor” sözcüğü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? (5P)
A) Zor işleri hep bana yaptırıyorsun, diye yakınıyordu.
B) Kardeşim zor bir adamdı.
C) Terlemiş, çok yorulmuştu, zor yürüyordu.
D) Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu anlamıştı.
E) Zor günler geride kaldı; rahat edeceğiz artık, diyordu.

                                                                                                    Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: