9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sınav Hazırlık Soruları-4 Cevap Anahtarı

indirmeden 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sınav Hazırlık Soruları, indirmeden 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sınav  Soruları, indirmeden 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. dönem 2. yazılı Soruları, indirmeden 9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. dönem 2. yazılı,
9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Sınav Hazırlık Soruları-4 


44.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A) eski      B) yat        C) kır       D) saç         E) dal

45.Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz­cüklerden hangisinin sesteşi vardır?
A)Konferansa salt sizi dinlemek için geldim.
B)Yalnız kalanı kurt kapar.
C)Size ancak ben yardım edebilirim.
D)Bunu başarmanın tek bir yolu var.
E)Sadece söylemekle kalmadı, saz da çaldı.

46. I.Kurulda konuşulanları başkalarına aktarmış.
     II.Köy ve köylü gerçeğini aktardı şiirlerine.
    III.Bütün ceplerimi aktardım, anahtarı bulama­dım.
    IV.Yazarın son romanını sinemaya aktardım.
     V.Bu yaz kiremitleri aktarmak gerekir.
"Aktarmak" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1     B) 2     C) 3     D) 4      E) 5

47-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut anlamlıyken soyut anlamda kullanılmamıştır?
A)Kendisini iki gündür aramadım diye bana gücenmiş.
B)Babam şimdi evde geç kaldım diye köpürüyordur.
C)Sıkıntıdan patlıyorum, en kısa zamanda iş bulmalıyım.
D)Sabrın da bir sınırı var, artık sabredemedim.
E)Yok yere beni kırdınız, bunu kolay kolay unutamam.

48- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kök ünlüsü değişmiş bir kelime vardır?
A)Sen beni hiç anlamamışsın.
B)Bana bir iyilik yapar mısın?
C)Bahçedeki ağacımız kurudu.
D)Gel seni parka götüreyim.
E)Saatler büyük bir hızla geçti.

49- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bol" sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmamıştır?
A)Bu yıl bağlar az ürün verdi.
B)Saçların ne kadar seyrek.
C)Bu elbise size dar gelir.
D)Bu yıl ürün yine kıt.
E)Elimizdeki olanaklar oldukça sınırlı.

50-“Bu kitabı sana almıştım.” Cümlesindeki ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)ünlü daralması-ünsüz yumuşaması-ulama
B)ulama-ünsüz benzeşmesi-ünlü düşmesi
C)ünlü düşmesi-ünlü türemesi-ünsüz düşmesi
D)ünsüz yumuşaması-ünlü değişimi-ünsüz benzeşmesi
E)ulama-ünsüz düşmesi-ünlü düşmesi

51- Orhun Kitabeleri ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Göktürk alfabesiyle yazılmıştır.
B) Türklere ait yazılı ilk edebî metinlerdir.
C) İşlenmiş bir yazı diliyle yazılmıştır.
D) Türk tarihi hakkında önemli bilgiler içermektedir.
E) Çincenin yoğun bir etkisi söz konusudur.

52- Aşağıdakilerden hangisi konuşma dilinin özelliklerinden biri değildir?
a) Günlük hayatta ihtiyaçları karşılamak için kullanılan bir dil olduğu
b) Cümlenin kurallı olup olmadığına, söyleyişin doğru olup olmadığına pek dikkat edilmediği
c) Zaman içinde bölgeden bölgeye değişen birtakım söyleyiş farklılıklarının ortaya çıktığı
d) Zaman içinde ülkenin kültüründe kullanılan kültür dili olduğu
e) Bölgeden bölgeye  belirgin farklılıklar gösterdiği

53- I. İkisi de bir insanın hayatını bu yapıtlardan üstün tutuyorlar.
II. İnsan sıcaklığı  değerlerin en yücesidir.
III. Yıllar sonra da Fransız Sartre, bir insanın Chartes Katedralinden değerli olduğunu söylemişti.
IV. Büyük düşünce adamları ayrı kültürden olsalar da ortak noktada buluşabiliyorlar.
V. Sait Faik yıllar önce bir insanın Süleymaniye’den daha değerli olduğunu yazmıştı.
Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde ünsüz yumuşaması yoktur?
A) III. – IV.      B) I. – V.   C) I.-III.     D) IV. – III.      E) I. – IV.

54-Türkçenin gelişim evreleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
A)Türkiye Türkçesi-Eski Anadolu Türkçesi-Osmanlı Türkçesi
B)Eski Anadolu Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Osmanlı Türkçesi
C)Osmanlı Türkçesi-Eski Anadolu Türkçesi-Türkiye Türkçesi
D)Eski Anadolu Türkçesi-Osmanlı Türkçesi-Türkiye Türkçesi
E)Osmanlı Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Eski Anadolu Türkçesi

55- Çok tecrübeli bir rehber eşliğinde Çanakkale gezisi düzenledik. Rehberimiz, gezi sırasında o dönemde yaşanan olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.
Bu parçaya göre, sözü edilen rehber aşağıdaki kavramlardan hangisiyle nitelendirilebilir?
A)Dönüt                 B)Gönderici (Kaynak)
C)Geri bildirim        D)Bağlam         E)Alıcı

56- "Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır." sözüyle Atatürk'ün dille ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Millî değerlerin en önemlisi olduğu
B)Kurallarının yeniden düzenlenmesi gerektiği
C)Yabancı etkilerden korunarak özgürlüğünü kazanması gerektiği
D)Çağdaşlığın sembolü olduğu
E)Millî benliğini yitiren milletlerin diline sahip çıkamadığı


Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: