10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI


2015-2016 ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI  SINAV SORULARIDIR

1- Divan-ı Lügat-üt Türk adlı eser hakkında detaylı bilgi veriniz.(10 puan)

2- Türk Edebiyatında “gazel” türü hakkında bilgi veriniz.(10puan)

3- Hoca Dehhani hakkında bilgi veriniz. (10 Puan)

4- İlahi ve nefes nazım şekilleri hakkında bigi veriniz. (10 Puan)

5- Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun ifadeleri yazınız. (20 puan)
Kutagu Bilig adlı eserin yazarı, ……………………………………..… dir.
 Deme olarak adlandırılan türe Bektaşilikte  …………….. denir.
……………………………………Oğuz Türklerinin Rum, Abaza ve Gürcülerle yaptıkları savaşları konu alan destansı hikayelerdir.
Atabet-ül Hakayık, 12.yy’da ……………tarafından yazılmıştır.
Türkler,……………………… döneminde Müslümanlığı kabul etmeye başlamışlardır.

6- Divanı- Lügat’it Türk’ün yazılış amacı nedir? Yazınız. ( 10 puan)

7- İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatını (nazım birimi, ölçü, kullanılan dil, alfabe ve konu bakımından karşılaştırınız. (15 Puan)

8- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doğru cevaplar ile doldurunuz. (15 Puan)
a) Köktürk Yazıtları ……… yüzyılda ………………………….. devleti tarafından dikilmiştir. Türklerin bilinen ilk alfabesi olan …………….. …………………….. ile ……………. Tigin tarafından yazılmıştır.
 b) Bir kimsenin ölümü üzerine duyulan üzüntüyü ve acıyı anlatmak için yazılan şiirlere İslâmiyet öncesi Türk  edebiyatında …………….., Halk edebiyatında …………………… Divan edebiyatında ise …………… adı verilir.
çakırcalı mehmet efenin konağı


Biraz da gülelim.... 
 

Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: