EBCED HESABI NEDİR? EBCED HESABINDA HARFLERİN SAYI DEĞERLERİ NELERDİR? EBCED HESABI NERELERDE KULLANILIR?

Ebced hesabı, Ebced rakamlarını yani alfabetik bir sayı sistemini kullanarak,
kelimelerin sayısal değerini bulmak veya hesaplamaktır. Arap alfabesinin eski sıralanışından (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür. 

Harflerin sayı değerleri şöyledir:
Elif : 1, Be : 2, Cim:3, Dal:4, He : 5, Vav : 6, Ze : 7, Ha : 8, 
Tı : 9, Ya : 10 Kef : 20, Lam : 30, Mim : 40, Nun : 50, Sin : 60, Âyn : 70, Fe : 80, Sad : 90, Kaf : 100, Rı : 200, Şın : 300,
 Te : 400, Se 500, Hı: 600, Zel : 700, Dad : 800, Zı : 900, Ğayn 1000

Bu harflerin denk geldiği sayı değerleri bir arada özel şekilde birleştirerek bir olayın oluş tarihini, bir kişinin ölüm tarihini, bir şiirin yazılış tarihini belirtmeye 'ebced hesabıyla tarih düşürmek' veya daha kısaca 'tarih düşürmek' adı verilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder