TANZİMAT DÖNEMİ ŞAİRLERİNİN ŞİİR ANLAYIŞLARI-TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ ŞAİRLERİN ŞİİR ANLAYIŞLARI

TANZİMAT DÖNEMİ ŞAİRLERİNİN ŞİİR ANLAYIŞLARI,TANZİMAT 1. DÖNEM SANATÇILARI,TANZİMAT 1. DÖNEM ŞAİRLERİ,TANZİMAT 2. DÖNEM ŞAİRLERİ,ZİYA PAŞA ŞİİR VE İNŞA MAKALESİ,TANZİMAT DÖNEMİ ŞAİRLERİ
 
TANZİMAT DÖNEMİ ŞAİRLERİNİN ŞİİR ANLAYIŞLARI

* Bu dönem sanatçıları söz sanatlarından ve şairanelikten uzak bir şiir anlayışı geliştirmişlerdir.
* "Şiir ve İnşa" adlı makalesinde Ziya Paşa, divan şiirine karşı çıkmıştır.
* Tanzimat 1. dönemdeki şairler toplumsal sorun ve değerleri; Tanzimat 2. dönem şairleri ise bireysel değerleri anlatmışlardır.
* Tanzimat 1. dönem sanatçıları şiiri düşünceleri ve dünya görüşlerini yansıtmak için bir araç olarak görmüşlerdir.
* Tanzimat 1. dönem sanatçıları "toplum için sanat" anlayışını yansıtırlar.
* Tanzimat 2. dönem sanatçıları ise "sanat için sanat" anlayışını yansıtır.
* Bu dönem sanatçıları biçimden içeriğe kadar yeni bir şiir anlayışı içine girmişlerdir.
* Tanzimat 1. dönem sanatçıları dilde sadeleşmeyi savunsalar da bunda tam olarak başarılı olamamışlardır.
* Tanzimat 2. dönem şairlerinin dili 1. döneme göre oldukça ağırdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder