SAGU NEDİR? SAGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

SAGU NEDİR?
SAGU NEDİR? SAGULARIN ÖZELLİKLERİ
SAGU NEDİR? SAGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

Eski Türklerde sevilen, sayılan bir kişinin ölümünden sonra düzenlenen cenaze törenine “yuğ töreni”; bu törenlerde söylenen ve ölenin kahramanlıklarını, onun ölümünden duyulan üzüntüyü anlatan şiirlere “sagu” denmektedir. 
Saguların Genel Özellikleri: 
·   7’li hece ölçüsü ile söylenip kafiye şeması aaab şeklindedir. 
·   Nazım birimi dörtlüktür. 
·   Sagular da koşuklar gibi “kopuz” eşliğinde söylenmiştir. 
·   Ölen kişinin yiğitliğini, yaptığı işleri, değerini anlatan, ölümünden doğan acıyı dile getiren sagular, bir tür “ağıt”tır. 
·   Sagular, sanat kaygısından uzaktır. Samimi bir dille söylenmiştir. 
·   Sagular, koşuk nazım şekliyle söylenir. Divan-ı Lûgati’t Türk’te yer alan Alp Er Tunga sagusu, bu türün önemli bir örneğidir. Bu sagunun tamamı on iki dörtlüktür.  Bu sagunun büyük bir Alp Er Tunga destanının son bölümü olduğu sanılmaktadır.
·   Sagular, sözlü edebiyat döneminin ürünlerindendir. 
·   Sagunun İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı Döneminde Halk edebiyatındaki karşılığına ağıt; Divan edebiyatındaki karşılığına ise mersiye adı verilir. 

 SAGU NEDİR, SAGULARIN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR, SAGUNUN ÖZELLİKLERİ, SAGUNUN ANLAMI NEDİR, SAGUNUN ANLAMI

3 yorum:

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni dedi ki...

Yuğ törenleri bazı ailelerin felaketine, iflasına bile sebep olmuş görkemli törenlerdir...

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni dedi ki...

yuğ törenleri: Eski Türklerde cenaze törenlerine bu ad verilirdi. Cenaze bir çadırın içine konur ve etrafında atlarla yedi tur atılırdı. Kurbanlar kesilir ve bu kurbanlar çadırın etrafına konulurdu. Cenazenin gömülmesi için uğurlu bir gün beklenirdi. Daha sonra cenaze gömülür ve mezarın başında yine aynı işlemler yapılırdı. Bu sırada şamanlar kopuz eşliğinde şiirler okurlardı.

La Tahzen dedi ki...

https://islamguzelahlaktir.blogspot.com/

Yorum Gönder