9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI-9. SINIF DİL VE ANLATIM MÜFREDATI-9. SINIF DİL VE ANLATIM KONULARI-9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ MÜFREDATI

9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI,9. SINIF DİL VE ANLATIM MÜFREDATI,9. SINIF DİL VE ANLATIM KONULARI,9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ MÜFREDATI
 
9. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ KONULARI(ÜNİTELERE GÖRE SIRALANMIŞ)

1. ÜNİTE - İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR
                   İletişim
                   İnsan, İletişim ve Dil
                   Dil-Kültür İlişkisi
9. sınıf edebiyat konuları için tıklayın

2. ÜNİTE - DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ
                   Dillerin Sınıflandırılması
                   Türk Dilinin Terihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi

3. ÜNİTE - SES BİLGİSİ VE TELAFFUZ
                   Türkçenin Ses Özellikleri
                   Telaffuz

4. ÜNİTE - KELİME BİLGİSİ
                   Kelimede Anlam ve Kavram
                   Kelimelerin Farklı Anlamda Kullanımı
                   Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
                   Kelimelerde Anlam Değişmeleri
                   Kelime Grupları

5. ÜNİTE - CÜMLE BİLGİSİ
                   Cümlede Anlamın Oluşumu
                   Bildirdikleri Kiplere Göre Cümleler
                          Haber ve Dilek Kiplerinde Soru
                                            Haber ve Dilek Kiplerinde Olumluluk-Olumsuzluk
                   Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

6. ÜNİTE - PARAGRAF BİLGİSİ
                   Anlatım Birimi Olarak Paragraf
                   Paragrafta Yapı
                   Paragrafta Anlam ve Ana Düşünce
                   Paragrafta Düşünceyi Geliştirme Yolları
                   Metin ve Paragraf

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder