10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONULARI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI MÜFREDATI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONULARI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI MÜFREDATI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONULARI,10. SINIF TÜRK EDEBİYATI MÜFREDATI,10. SINIF TÜRK EDEBİYATI KONULARI,10. SINIF TÜRK EDEBİYATI MÜFREDATI,10. sınıf türk edebiyatı konuları ünitelenmiş

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KONULARI (ÜNİTELENMİŞ KONU LİSTESİ)


1. ÜNİTE - TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI
            Edebiyat Tarihi
            Türk edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

2. ÜNİTE - DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
         1- Destan Dönemi
           a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Edebi Metinler (şiir)
           Koşuk
           Sagu
           b. Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler (Destan)
           Türk Destanları 
           * Alp Er Tunga Destanı
         2 - Yazılı Edebiyat
           Köktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)
           Uygur Metinleri

3. ÜNİTE - İSLAM UYGARLIĞI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI
         1 - XI-XII. Yüzyıllarda İslamiyet v Türk Kültürü
         2 - İslami Dönem'de İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri
            Kutadgu Bilig
            Atabetü'l-Hakayık
            Divan-ı Hikmet
            Divanü Lügati't-Türk
          3 - Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri
           A) Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Edebi Metinler (şiir)
             İlahi
             Nefes
             Gazel
          B) Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler
              Battalname
              Danişmendname
              Saltukname
              Hamzaname
              Dede Korkut Hikayeleri
              Cemşid ü Hurşid
            C) Öğretici Metinler
               Makalat
               Mantıku't-Tayr
               Nasrettin Hoca Fıkraları
               Fütüvvetname
               Kitab-ı Siyer-i Nebi
               Müntahab-ı Şifa
       4 - XIV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
          A) Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Edebi Metinler (şiir)
            1. Divan Şiiri
                Divan Şiirinin Genel Özellikleri
                Gazel
                Kaside
                Rubai
                Tuyuğ
                Murabba
                Şarkı
                Muhammes
                Terkibibent
            2. Halk Şiiri
                 Halk şiirinin Genel Özellikleri
                  I. Anonim Halk Şiiri
                        Mani
                        Türkü
                  II. Aşık Tarzı Halk Şiiri
                         Koşma
                         Semai
                         Varsağı
                         Destan
                  III. Dini-Tasavvufi Halk Şiiri
                         Dini-Tasavvufi Halk Şiirinin Genel Özellikleri
         B) Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler
                 1. Anlatmaya Bağlı edebi Metinler
                       Halk Hikayeleri
                       Mesnevi
                 2. Göstermeye Bağlı edebi Metinler
                       Karagöz
                       Meddahlık
                       Orta Oyunu
            C) Öğretici Metinler
                       Osmanlı Devleti Döneminde Düz Yazı İle Oluşturulmuş Öğretici Metinler
                       Dil ve Anlatım Özelliklerine Göre Osmanlı Nesri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder