KOŞUK NEDİR?Koşukların Genel Özellikleri-Koşukların Genel Özellikleri Nelerdir?Koşuk Hangi Nazım Türüne Benzer?


KOŞUK NEDİR,Koşukların Genel Özellikleri,Koşukların Genel Özellikleri Nelerdir,Koşuk Hangi Nazım Türüne Benzer,kopuz nedir,sığır töreni nedir,şölenler ne demektir,av törenleri nedir,pastoral şiir nedir 
 
KOŞUK NEDİR?

 Eski Türklerde eğlencelerde söylenen, genellikle aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen, “kopuz” adı verilen çalgı eşliğinde söylenen dinsel içerikli şiirlere “koşuk” adı verilir. "Koşuklar", epik, lirik ve pastoral özellikler taşımaktadır. 

Eski Türkler yılda bir kez, belli dönemlerde, “sığır” adını verdikleri kutsal av törenleri düzenlerlerdi. Bu avlarda hayvan, yaralanmadan canlı canlı avlanırdı. Bu av törenlerinde ava katılanları eğlendirmek, coşturmak ve avın kutlu geçmesi için dinsel içerikli şiirler söylenirdi. “Şölen” adı verilen ziyafetlerde ve kazanılan savaşlardan sonra bütün boyların erkekleri bir araya gelerek eğlenirdi.
   
Koşukların Genel Özellikleri: 
·  Milli ölçümüz olan hece ölçüsü ile söylenen bu şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır. 
·  Dörtlük nazım birimiyle yazılan bu şiirlerin kafiye düzeni (aaab cccb dddb) şeklindedir. 
·  Koşuk; söyleyiş biçimi, söylenme ortamı, zamanı ve şekil özellikleri bakımından, Âşık edebiyatı nazım şekillerinden "koşma"yla; Divan edebiyatı nazım şekillerinden "gazel" ile büyük benzerlikler göstermektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder