ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERDE ANLATICI ve BAKIŞ AÇISI

Alatmaya bağlı edebi metinlerde ilahi, kahraman anlatıcı ve gözlemci figürün bakış açısı olmak üzere üç çeşit anlatıcı ve bakış açısı vardır.

1- İlahi ( Hakim ) Bakış Açısı:
ilahi bakış açısı
Bu bakış açısında anlatıcı kendinden "ben" diye söz etmez. Her zaman üçüncü tekil kişi zamiri olan "o"yu kullanır. Anlatıcı her zaman her yerdedir. Adeta bütün güçlere sahiptir. Anlatıcı, metinde geçen kişiler ile ilgili her şeyi bilmektedir. Eserdeki kişilerin fikirlerini, niyetlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir; aynı anda farklı yerlerde gelişen olayları betimler. Bu tür anlatıcıya "dışöyküsel anlatıcı" da denmektedir.   

2- Kahraman Anlatıcı Bakış Açısı: 
Bu anlatıcı bakış açısında adeta kahramanın kimliğine bürünmüş gibidir. Kahramanın düşündüğünü, hissettiğini ve yaptığı şeyleri anlatır. Anlatıcının bilgisi kahramanın bilgisi kadardır.

3- Gözlemci Figürün Bakış Açısı:
 Bu bakış açısında da anlatıcı eserde gerçekleşen olayların dışındadır. Bildiği şeyleri nesnel bir şekilde betimler ve yorum yapmaktan kaçınır. Anlatıcı, eserin kahramanlarından daha az bilgiye sahiptir. Anlatım, hem üçüncü hem de birinci tekil olabilir.

4- Çoğulcu Bakış Açısı:
Bir eserde yukarıda açıklanan bakış açılarından ikisini veya daha fazlasını kullanmaktır.  

9. SINIF EDEBİYAT KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ...
 

0 yorum:

Yorum Gönder