9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI9. sınıf Türk edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı soru ve cevapları, 9. Türk edebiyatı dersi sınıf 1. dönem 1. yazılı soruları, 9. Türk edebiyatı dersi sınıf 1. dönem yazılısı, 9. sınıf Türk edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı, 9. sınıf Türk edebiyatı dersi yazılı soruları,9. sınıf Türk edebiyatı dersi sınav soruları,9. SINIF BEPLİ ÖĞRENCİLER İÇİN EDEBİYAT SORULARI
http://kitabistann.blogspot.com.tr/p/siirler.html
 
........................................ LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF EDEBİYAT DERSİ SINAVIDIR


  
2. Aşağıdaki boşluklara doğru kelimeleri getiriniz.(15)
a) Mani, …………… edebiyatı nazım şekillerindendir.
b) …………… metinlerde dile getirilenler doğruluk-yanlışlık  ölçütüne göre değerlendirilemez.
c)……………. hem kültürü var eden unsurlardandır hem de kültürü var eden bu unsurların taşıyıcısıdır.
ç) Türk dilinin ilk yazılı metinleri ……………………..’dir.
d)Gazelde nazım birimi olarak ………….. kullanılmıştır.

3.Aşağıdaki ifadelerin yanına “doğru” ise “D”, “yanlış” ise “Y” harfini getiriniz.(15)

a)Her sanat eseri insanla ya da insanın içli dışlı olduğu bir şeyle ilgilidir…………
b)Öykü (hikaye), coşku ve heyecanı dile getiren metinler başlığı altında sınıflandırılır.
c)Her edebi metin tarihin belli bir döneminde oluşturulur ve oluşturulduğu dönemin zihniyetinden çeşitli izler taşır…………
ç)Divan edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli aruz ölçüsüdür…………
d)Günümüzde bir şiirin her bir satırına beyit denir………..

4.Zihniyet nedir? Tanımlayınız. (15)
  
5.Sanat eserleri ile bilimsel eserler arasındaki 5 farkı yazınız. (15)
  
 6.Plastik, fonetik ve ritmik sanatların özelliklerini kısaca belirterek her birine birer örnek veriniz.(15)

7.Edebiyatla insanı konu alan bilim dalları arasında nasıl bir ilişki vardır açıklayınız. (10)

***YAZILILAR SAYFAMIZ İÇİN TIKLAYINIZ***
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: