CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI-İKİNCİ YENİ ŞİİRİikinci yeni şiir anlayışı, ikinci yeniciler neyi savunur, ikinci yeni şiiri ve gelenek, ikinci yeni şairleri kimler, birinci yeni şairleri kimler, ikinci yeni şiirinin özellikleri, ikinci yeni cemal süreya, sezai karakoç ikinci yenide mi


Cemal Süreyya, Sezai Karakoç, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, İlhan Berk, Ülkü Tamer'in bir dergi etrafında toplanmadan, bir bildiri yayınlamadan, değişik yayın organlarında yer alan şiirlerinde bir benzerlik görülmesi üzerine oluşan şiir hareketine İkinci Yeni adı verilmiştir.
 
Birinci Dünya Savaşı’nın doğurduğu bunalım sonucunda oluşan dadaizm ve sürrealizm akımları, İkinci Yeni şiir hareketine kaynaklık etmiştir. Garipçilerin şiiri basite indirgemelerine bir tepki olarak doğmuştur. 

Başlıca özellikleri şunlardır: 
1) İmgeye ve söz sanatlarına önem verilmiştir. 
2) Anlam geri plana atılmış, imge anlamdan üstün tutulmuştur. 
3) Öykülemeden vazgeçilmiştir. 
4) Basitlik, sıradanlık ve yalınlıktan kaçınılmıştır. 
5) Soyut bir şiir anlayışı benimsenmiştir. 
6) Şiir, duygu ve çağrışımlarla oluşturulmuştur. 
8) Anlaşılması zor, kapalı bir anlatım benimsenmiştir. 
9) Her türlü sınırlamaya, baskıcı tutuma karşı çıkılmıştır. 
10)Aydın kesime, seçkinlere seslenilmiş; günlük konuşma diline karşı çıkılmıştır. 
11) Toplumsal sorunlara ve onların çözümüne hiç değinilmemiştir. 12) Dil bilgisi kuralları dikkate alınmadan anlamı tamamlanmayan cümleler kullanılmıştır. 
13)Halk şiiri geleneğinden uzaklaşılarak, folklor öğelerinin şiirde kullanılmasına karşı çıkılmıştır. 
14) Dizeci şiire karşı çıkılmış, biçime öncelik verilmiştir.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: