MÜREBBİYE ROMANININ ÖZETİ - HÜSEYİN RAHMİ GÜRPINAR


roman özetleri, mürebbiye romanının özeti, serveti fünun romanları, serveti fünun romanı özetleri, serveti fünun edebiyatında roman özetleri, hüseyin rahmi gürpınar roman özetleri, kitap özetleri, serveti fünun eser özetleri, kitap özetleri
 
MÜREBBİYE (Hüseyin Rahmi Gürpınar)

http://kitabistann.blogspot.com.tr/2014/12/servet-i-funun-edebiyati-edebiyat-i.html
mürebbiye romanının özeti
Romanda, Anjel’in, “mürebbiye” (çocuk eğiticisi) olarak çalıştığı evin erkeklerini, para sızdırmak için ayartıp baştan çıkarması ve onları birbirine düşürmesi anlatılır. Anjel, otoriter bir aile reisi olan DehriEfendi’nin yalısında mürebbiyedir. Evin genç oğlu Şemi’yi, Amca Bey’i ve damat Sadri’yi baştan çıkarmıştır. Dehri Efendi, Şemi ile Amca Bey’in yalının harem dairesine girmelerini yasaklar. Bir gece damat Sadri’yi hançerle öldürmek için Anjel’in odasına giren Şemi, kilitli bulunan dolabı açar. Dolabın içinde Dehri Efendi’yi görünce düşüp bayılır. Kitapta bir bakıma, “yabancı” mürebbiyelerin çalıştıkları evlerde yol açtıkları ahlâksızlık işlenmiştir.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: