LİSELERDE TELAFİ SINAVI NASIL YAPILIR? TELAFİ SINAVLARI NASIL UYGULANIR? TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

LİSELERDE TELAFİ SINAVI NASIL YAPILIR, TELAFİ SINAVLARI NASIL UYGULANIR, TELAFİ SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

Okullarımızda 1. dönem sonu yaklaşırken telafi sınavlarının nasıl yapılacağı konusunda bir paylaşım yapmak istedik. İşte 2014 Eylül ayında yenilenen Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesi:

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. 

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar. 

(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG)Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: