Ömer Hayyam Kimdir-Ömer Hayyam Rubaileri

Ömer Hayyam, YAZARLAR, ŞAİRLER, Ziyc-i Melikşahi,Müşkilat'ül Hisab,ömer hayyam rubaileri, RUBAİ NEDİR, Nizamül-Mülk,Hasan Sabbah, Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind,Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele,Müşkilat'ül Hisab,İlm-i Külliyat,Newruzname

Ömer Hayyam
İranlı şâir, filozof, matematikçi ve astronom. Asıl adı Gıyaseddin Eb'ul Feth Ömer İbni İbrahim'el Hayyam'dır. 

Ömer Hayyam Nişaburludur. Yaşadığı dönemin ünlü veziri Nizamül-Mülk ve Hasan Sabbah ile aynı medresede zamanın ünlü alimi Muvaffakeddin Abdüllatif ibn el Lübad'dan eğitim görmüş ve hayatı boyunca her ikisi ile de ilişkisini kesmemiştir.

Çadırcı anlamındaki "Hayyam" takma adını babasının çadırcılık yapması sebebiyle almıştır.

Aynı zamanda çok iyi bir matematikçi olan Ömer Hayyam, matematikteki Binom Açılımını ilk kullanan bilim insanıdır. 
Ömer Hayyam, Celali Takvimi'ni hazırlamıştır. Celali Takvimi, günümüzde kullanılan Miladi ve Hicri Takvimlerden çok daha hassastır. Pascal Üçgeni olarakbilinen matematik kavramı aslında Ömer Hayyam tarafından oluşturulmuştur. Matematik, astronomi konularında dünyanın önde gelen bilim insanlarındandır. Birçok bilimsel çalışması olduğu bilinmektedir. Bu bilgilere rağmen Hayyam, rubaileri ile ünlenmiştir.

Geçmişte yaşamış birçok ünlünün doğum ve ölüm tarihleri tam olarak bilinememektedir. Ancak Ömer Hayyam'ın doğum tarihi günü gününe bilinmektedir. Bunun sebebi, Hayyam'ın birçok konuda olduğu gibi takvim konusunda da uzman olması ve kendi doğum tarihini araştırıp tam olarak bulmasıdır. 

18 Mayıs 1048 doğan Hayyam, 4 Aralık 1131 bu dünyadan ayrılmıştır.

Eserlerinden bazıları şunlardır:
  1. Ziyc-i Melikşahi.
  2. Kitabün fi'l Burhan ül Sıhhat-ı Turuk ül Hind
  3. Risaletün fi Berahin İl Cebr ve Mukabele
  4. Müşkilat'ül Hisab
  5. İlm-i Külliyat
  6. Newruzname
Previous Post
Next Post
Related Posts

0 yorum: