11.SINIF EDEBİYAT YAZILISI-11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI-11. SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM YAZILILARI-11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI EDEBİYAT SORULARI

11.SINIF EDEBİYAT YAZILISI,11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI,11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM YAZILILARI,11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI EDEBİYAT SORULARI, YAZILI, 11.sınıf edebiyat,HARABAT KİMİN,tasviri efkar gazetesi,osmanlıcılık akımı,  sergüzeşt kimin eseridir

11.SINIF EDEBİYAT 2.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI


1-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. ( 15 P.)

a)Ahmet Haşim’in gezi yazısı türündeki eseri ……………….……..…..…….fıkra ve sohbet türündeki eserleri de ………..……………, …………….……………....….adıyla yayınlanmıştır.
b)Ömer Seyfettin’in  Selanik’te çıkan ………..………..……..    dergisinde yayınladığı ……………….……adlı yazısı milli edebiyatın başlangıcı sayılır.
c) Milli edebiyat döneminde eserleri bulunan Ahmet Haşim batı edebiyatından ………..….…..………akımının Yahya Kemal ise ……………..…..…….akımının tesiri altında kalmıştır.
ç)M. Emin Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur” dizesiyle başlayan ………..……………….. adlı  şiirine ilk defa…………………………… dergisinde yayınlanmış.
d)Milli Edebiyat Döneminde “İslamlaşmak” fikrini savunan dergiler ………………..……………, ………….……… iken “Türkleşmek” fikrinin propagandacısı…..………………………….dergileridir.


2-Aşağıdaki  yargıların sonuna yargı doğru ise (D) yanılış ise (Y) yazınız. (10)

a)Milli Edebiyat dönemi hece şiirinde imgelere sıkça başvurulmuş, kullanılan imgelerin karmaşık olmasına özen gösterilmiştir……………………………………………………………………………………..(    )
b)Sohbet yazı türünde yazar düşüncelerini kanıtlayarak ortaya koyar, okuru iknaya çalışır………….(    )
c)Milli Edebiyat akımının ortaya çıkışından sonra edebiyatımızda aruz ölçüsü tam anlamıyla terk edilmiş,
bu ölçü birimi çok az kullanılmıştır……………………………………………………………………(    )
ç)Milli Edebiyat akımına bağlı şairler şiirinde yalnız dörtlük kullanmışlardır………………….……..(    )
d)Beş hececiler gerçekçi olmak istemişler ancak duygu ve coşku yüklü şiirler yazarak romantizme sürüklenmişlerdir……………………………………………………………………………………….(    )


3-Aşağıdaki eser ve yazarlarını eşleştiriniz.(10 P.)
a)Faruk Nafiz Çamlıbel                                                 (   )–Türk Edebiyat Tarihi
b)Ziya Gökalp                                                                             (   )–Kırık Hayatlar
c)Y.  Kemal Beyatlı                                                                    (   )–Akından Akına
ç)M. Fuat Köprülü                                                          (   )–Bir Ömer Böyle Geçti
d)H. Ziya Uşaklıgil                                                          (   )–Zafer Yolunda
e)Mehmet Rauf                                                               (   )–Fırtına ve Kar
f)Yusuf Ziya Ortaç                                                                    (   )– Eski Şiirin Rüzgarıyla
g)Mehmet Emin Yurdakul                                                       (   )–Hac Yolunda
ğ)Cenap Şahabettin                                                                   (   )–Yeni Hayat
h)Orhan Seyfi Orhon                                                                  (   )–Siyah İnciler


4-Aşağıda belirtilen yargılarda hangi edebi dönemimizin özelliğidir, yazınız (10)

a)Divan şiirindeki “parça güzelliği” terk edilmiş  bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır. ………………….…..…
b)Sanatçılar ağır ve süslü bir dil kullanmış şiirde “sanat sanat içindir” ilkesine bağlı kalmışlardır………….….
c)Şairler “Sanat şahsi bir muhteremdir” ilkesinden hareketle şiirler yazmışlardır. ……………………………..
d)Şairler şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle yazmalıdır……………………………………………………...

5-Aşağıdaki ifadeleri DOĞRU / YANLIŞ durumlarına göre inceleyiniz. (20 )
a) Tanzimat Edebiyatı Şinasi ile Âgâh Efendi’nin Tasvir-i Efkâr gazetesini çıkarmaları ile başlar.             (  ………….  )
b)   Namık Kemâl La Fontaine’den fabllar tercüme etmiştir.                                                                           (  ………….  )
c) Ziya Paşa “Harabat” adlı eserinde Batı dünyası ile ilgili görüşlerini dile getirmiştir.                               ( …………... )
ç) 1. dönem Tanzimat sanatçıları romantizm akımının etkisiyle tesadüflere çok yer vermiştir.                   ( …………… )
d)   Osmanlıcılık, milliyetçilik akımının Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı ortaya atılmış bir fikir akımıdır.                                                                                                                                                        ( ……….….. )
e) Türkçülük akımı Millî Mücadele’nin kazanılması ve Cumhuriyet’in örgütlenmesinde rol oynamıştır. ( …………….. )
f) Mehmet Emin Yurdakul aruz ölçüsü kullanmış, dil zevki bakımından ise Fecr-i Âti topluluğuna bağlı kalmıştır.( ………..… )
g)  Fecr-i Ati’den ayrılan sanatçıların bir kısmı Milli Edebiyat’a katılmış bir kısmı da BAĞIMSIZ kalmıştır. 
 ( ……………… )   
ğ)  Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen sanatçı Ömer Seyfettin’dir.                 
                    ( …………...… )  
h)  Ateşten Gömlek isimli eserin sahibi Halide Nusret Zorlutuna’dır.                                          
                     ( ………………...… )                                                                                                                                                             

6--Sami Paşazade Sezai, Dilber’in macerasını anlattığı “Sergüzeşt” adlı eserinde dönemin hangi toplumsal olayını anlatmıştır?   ( 5 puan )
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….


7-Aşağıdaki açıklamalara uygun eser, yazar veya kavramları karşılarına yazınız.  (15)
a) 1909–1912 yılları arasında faaliyet göstermiş edebî dönem:

b) Dilber adlı esir bir kızın içler acısı macerasını konu alan esaret temalı, Sami Paşazade Sezai romanı:

c)  Maupassant tarzı olarak da bilinen, klasik yapı unsurları ile kurulu hikâye türü:

ç) R. Mahmut Ekrem’in abes-muktebes kafiyesine şiddetle karşı çıkmış eski edebiyat taraftarı şâir:

d) "Fatih Kürsüsünde”, “Asım” , “Gölgeler” gibi bölümleri de olan eserin adı ve bu eserin sahibi:

8-Aşağıda açıklamaları verilen sanatçılarımız kimdir? (15 )
a)  Şiire aruz vezniyle başlamış “Sanat” şiiriyle birlikte heceye yönelmiştir. Sıla, gurbet ve Anadolu efsanelerini işlemiştir. Dili sade ve akıcıdır. Söz sanatlarına yer veren güçlü bir üsluba sahiptir. Birçok şiir kitabı, manzum piyesi bulunan şairin Çoban Çeşmesi önemli eserlerindendir…………………………………………

b)  Milli Edebiyat topluluğunu meydana getiren sanatçıların arasında yer almamış, ama Milli Edebiyat hareketini makaleleri ile desteklemiştir. Düz- yazı türünde eser vermiş olsa da sanatçı asıl kişiliğini şiirleriyle ortaya koymuştur. Divan şiiri nazım şekilleriyle yazdığı şiirleri Eski Şiirin Rüzgârıyla adlı eserinde toplanmıştır.
…………………………………………………………………
c) Türkçülük akımını bir sisteme bağlayan fikir adamı bu sistemi yapıtlarında işleyen bir sanatçı olarak karşımıza çıkar. Yapıtlarıyla “Türk milliyetçiliği”nin sınırlarını belirlemiştir. Milli edebiyatın, fikir yönüyle temellerini oluşturmuştur. Türk milletinin dil, edebiyat, din ve ahlak yönüyle aynı kültürle yetişmiş kişilerden oluştuğuna inanır. Edebiyatı görüşlerini yaymada bir araç olarak görür. Şiir, destan, makale ve masallar yazmıştır.
………………………………………….
ç)   1909’da Fecr-i Ati topluluğuna katıldı. “Kalem” dergilersinde “ Kirpi ” takma adıyla mizahi yazılar yayımladı. “Ay dede” mizah dergisini çıkardı. İstanbul Türkçesini en güzel ve pürüzsüz yazan sanatçı olarak ün kazandı. Roman, öykü, tiyatro, anı, fıkra gibi değişik türlerde eserler verdi. Eserlerinde Türk toplum yaşamında meydana gelen sosyal ve siyasi değişmeler, Anadolu’nun sosyal yaşamından kesitler, vatan özlemi gibi pek çok konuları ele aldı.
………………………………………….
d)   Deneme, hikâye, mensur şiir gibi türlerden sonra “hikâyeden daha uzun soluklu çalışma” olarak gördüğü romana geçiş yapmıştır. Romanlarında Türk toplumunun yaşadığı politik sosyal ve kültürel konuları anlatmıştır. Konuları arasında Türkiye’deki toplumsal değişme ve geri kalmışlık önemli bir yer tutar. Örneğin siyasi bir roman olarak nitelenen Hüküm Gecesi II. Meşrutiyet dönemindeki parti kavgaları üzerine kurulmuş bir romandır.
………………………………………….

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bu Hafta En Çok Okunan 5 Konu

Blog Arşivi

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

BEN KİMİM?

Ben bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bilgilerimi sizlerle paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü bilgi paylaşılınca eksilmeyen en önemli ihtiyaçtır. Umarım memnun kalırsınız...