İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATINDAKİ BAŞLICA TÜRK DESTANLARININ KONULARI-TÜRK DESTANLARININ KONULARI-TÜRK DESTANLARININ KONULARI NELERDİR?

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATINDA KULLANILAN NAZIM BİÇİMLERİ, islamiyet öncesi türk edebiyatı,TÜRK DESTANLARININ KONULARI, Şu Destanı konusu, alp er tunga kimdir, er manas kimdir,Reşüdittin Oğuznamesi nedir,reşüdittin kimdir,Alp Er Tunga Öldi Mi

İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki başlıca destanların konusu aşağıda açıklanmıştır.

Alp Er Tunga Destanı: Adı, Fars kaynaklarında "Efrasiyab-Afrasiyab" olarak geçen Saka Türklerinin hakanı Alp Er Tunga'nın hayatı, başarıları ve savaşları etrafında düzenlenmiş önemli bir destandır.

Şu Destanı: Saka Hakanı Şu'nun hayatı ve Büyük İskender ile aralarındaki savaşları anlatan destandır.

Oğuz Kağan Destanı: Büyük Hun Kağan'ı -Mete olduğu sanılmaktadır- Oğuz Kağan'ın yaşamını, başarılarını, düşmanlarıyla savaşlarını ve ülkesini oğulları arasında pay edişini anlatan Hun Türklerinin destanıdır. Diğer Türk destanları üzerinde etkisi olan bir destandır. Türkerin ;İslamiyeti kabul etmeleri ile -Reşüdittin tarafından- değişerek İslami bir boyut kazanmış ve "Oğuzname" adını alarak halk arasında yaşamaya devam etmiştir.

Bozkurt destanı: Göktürklerin, büyük bir savaştan sonra yenilip yok edildikten sonra dişi bir kurttan tekrar türediklerini anlatan destandır.

Ergenekon Destanı: Düşmanlarına yenilerek bir dağa sığınan Göktürklerin burada çoğalıp demirden bir dağı eriterek yol açmalarını ve onlara yol gösteren kurdu takip ederek eski yurtlarına geri dönmelerini anlatan destandır.

Türeyiş Destanı: Uygur Türklerinin türeyişe dair inanışlarını dile getiren destandır.

Göç destanı: Uygur Türklerinin, Tanrı'nın emriyle yurtlarından göç ederek bugün yaşamış oldukları Doğu Türkistan'a yerleşmelerini anlatan destandır.

Manas Destanı: Er Manas'ın yaşamı etrafında Kırgız Türklerinin ve genel olarak Türklerin tarihi mücadelelerini anlatan destandır. Er Manas'ın 9. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. İslam etkileri taşıyan ilk doğal destandır. Ayrıca dünyanın en uzun destanıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder