HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ-HALK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ-TÜRK HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ-TÜRK HALK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ-HALK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ-TÜRK HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ-TÜRK HALK EDEBİYATININ ÖZELLİKLERİ,HALK EDEBİYATINDAKİ MÜZİK ALETLERİ,HALK ŞİİRİNDEKİ MÜZİK ALETLERİ,KOPUZ NEDİR,KOPUZU İCAT EDEN DEDE KORKUT MU,KOPUZU KİM İCAT ETTİ,ÇÖĞÜR NEDİR

 HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR:

a) Halk edebiyatı, İslam dininden etkilenmiş; ancak Arap ve Fars edebiyatlarının etkisine Divan edebiyatından daha kapalı kalmıştır. Yani daha ulusal bir edebiyattır.

 b) Halk edebiyatının diline yabancı dillerin etkisi çok azdır.Yalın bir halk söyleyişi şiirlere hakimdir. Söz sanatlarına Divan edebiyatı kadar yer verilmemiştir.

c) Genel olarak sözlü bir edebiyattır. Yazılı eser sayısı Halk edebiyatında oldukça azdır.

ç) Bazı ürünler anonimken bazı ürünlerin söyleyeni bellidir.

d) Düzyazıdan ziyade şiir (nazım) kullanılmıştır.

e) Genellikle milli ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılmıştır. Hece ölçüsünde 7'li,8'li,11'li şekiller tercih edilmiştir.

f) Nazım birimi dörtlüktür.

g) Yerli nazım şekilleri kullanılmıştır.

ğ) Yarım kafiye ve redif, ahenk unsuru olarak tercih edilmiştir.  

h) Şiirler müzik eşliğinde -kitabistann- söylenmektedir. Başlangıçta kopuz kullanılmış daha sonra çöğür ve saz kullanılarak müzik icra edilmiştir.     

ı) Masal ve destanlar hariç tutulursa hayata, gerçeklere dönük bir edebiyat olduğu söylenebilir.   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder