NOKTALAMA İŞARETLERİ ÖZGÜN TEST SORULARI-NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ-NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST SORULARI-8. SINIF 2. YAZILI

NOKTALAMA İŞARETLERİ ÖZGÜN TEST SORULARI,NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ,NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST SORULARI,iki nokta ile noktalı virgülün farkı,özgün test soruları,sbs Türkçe noktalama işaretleri

NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST SORULARI

1- Tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 A) Yazı içinde konuşan kişilerden her birinin sözlerinin başnda kullanılır.
 B) Ünlem anlamı veren cümlelerde, seselenmelerde kullanılır.
 C) Bir alıntının atlanmış bölümlerini göstermek için kullanılır.
 D) Yazı içinde eser adları verilirken kullanılır.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti doğru kullanılmamıştır?
 A) İstanbul'da bir çok sanat eseri var.
 B) Oya'ya Hakanlarda toplanacağız, dedim.
 C) Nice Atatürk'ler yetişecek bu topraklarda.
 D) Karac'oğlan söyler sözün.

3- Aşağıdaki hangisinde virgül kullanılmaz?
 A) Cümlede eş görevli sözcükler arasında
 B) Mektuplarda seslenmelerden sonra
 C) Cümle içindeki ara sözleri ayırmada
 D) Bitmemiş cümlelerin sonunda

4- ( )Gönlünüz rahat olsun bayım( ) ( ) diye karşılık verdi görevli ( ) zaten yaratılıştan çok sakin( ) kavga gürültü düşmanı bir adamımdır( )
Bu parçada yay ayraç ile gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? 
A) (") (.) (") (.) (,) (,)
B) (") (.) (") (;) (,) (.)
C) (") (.) (") (;) (;) (.)
D) (") (!) (") (.) (,) (.)

5- ( ) Yoo ( ) Güvercinlerime ookunmayın sakın ( ) ( ) dedi ( )
Bu cümlede yay ayraç ile gösterilen yerlere hangi noktalama işareti getirilemez? 
A) Tırnak işareti              B) Nokta
C) Ünlem işareti             D) Noktalı virgül  

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmaz?
A) Hey, sana söylüyorum
B) Susun, dedim size
C) Ah, bir bahar gelse
D) Bir ömür ahla geçmez

7- Arkasından açıklama yapılacak ya da örnek verilecek cümlelerin sonuna konur.
Bu bilgi hangi noktalama işaretine aittir? 
A) İki nokta                B) Üç nokta
C) noktalı virgül         D) kesme işareti  

Cevap anahtarı için tıklayınız... 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder