CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ-CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ,CUMHURİYET DÖNEMİ EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ,Aruz ölçüsü,Halk edebiyatı nazım şekilleri, toplumsal gerçekçilik,gerçekçilik,toplumsal gerçekçilik, dışavurumculuk, gerçeküstücülük, gelecekçilik

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ:
1.Yazı diliyle konuşma dili arasında fark kalmamıştır. Dilde sadeleşme çabaları nihayet olumlu sonuç vermiş; halk dili ile aydınların dili arasındaki kopukluk giderilmiştir. Tanzimat döneminden beri savunulan ancak başarılamayan dilde sadeleşme bu dönemde başarılmıştır. 

2.Edebiyatımız, toplumcu bir karakter ve gerçekçi bir anlayış kazandı.  

3. Bazı şairlerimiz hariç (Mehmet Akif, Yahya Kemal, Ahmet Haşim) aruz ölçüsü terk edilerek  heceye yönenildi. Şiire hâkim olan dil,  günlük konuşma dili oldu. 
 
4.Edebiyatta İstanbul dışından da konuların seçilmesine paralel olarak İstanbul dışından -Anadolu'dan- da birçok edebiyatçı yetişmiştir.

5.Öykü ve romanda toplumsal gerçekçilik olarak isimlendirilebilecek bir anlayış ortaya çıkmıştır.

6.Sanatçılar; Atatürk ilkelerini yaymayı, halkı aydınlatmayı bir görev saymışlar ve eserlerini bu doğrultuda vermişlerdir.

7.Edebi eserlerde yurt güzellikleri, milli sorunlar,milli mücadele ruhu, Anadolu insanının erdemi ve Anadolu halkının yaşam şekli konu edinilmiştir.

8.Şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi edebi türler gelişmiş; bu türlerde Batı edebiyatındaki örnekler kadar başarılı örnekler verilmiştir.

9.Dünya edebiyatları ve sanatları daha yakından takip edilmiş; gerçekçilik,toplumsal gerçekçilik, dışavurumculuk, gerçeküstücülük, gelecekçilik gibi akımlar edebiyatımızda boy göstermeye başlamıştır.
10.Başlangıçta Halk edebiyatı nazım şekilleri ve hece ölçüsü kullanılmış; 1940'lı yıllardan sonra ise serbest şiir tarzı yaygınlık kazanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder