10. SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM YAZILI SORULARI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI YAZILI SORULARI

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI YAZILI SORULARI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM YAZILI SORULARI-10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI YAZILI SORULARI,tasavvuftaki fenafillah nedir,mizanül evzan kimin eseri,hadikatüs süeda kimin,divan edebiyatının genel özellikleri nelerdir

 10. SINIF TÜRK EDEBİYATI 2. DÖNEM 2. YAZILI YAZILI SORULARI


1- Divan edebiyatının genel özellikleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.(14)


2- İslami dönem halk edebiyatı kaça ayrılır? Yazınız. (5)


3- Anonim halk edebiyatı nazım şekilleri nelerdir? Yazınız.(10)


4-Tasavvuftaki “Fenâfillah” kavramını açıklayınız.(8

5-Aşağıdaki eseler hangi sanatçılara aittir. Cevabınızı eserlerin yanına  yazınız. ( 8)

Felekname:                       
Hadikatü’s- Süedâ:                       
Mizânü’l Evzân:                       
Marifetname:                           

       
6-Destan geleneğinden Halk hikâyeciliğine geçişin ilk ürünü olan eser nedir? (5)

 7-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız(16)

 *Divan edebiyatı sanatçılarının kullandığı kalıplaşmış söz motiflerine……………. denir.

* ………………    halk şiirindeki maninin etkisiyle Türklerde doğmuş, tek dörtlükten oluşan divan edebiyatı şiir biçimlerinden biridir.

*Aşık tarzı halk şiirinin ana şiir biçimi …………….  ,  anonim halk şiirinin ana şiir biçimi………… dir.


 8-Aşağıdaki belirgin özellikleri verilen şairleri noktalı yerlere yazınız?(24)

            a. Şarkı nazım şeklinin en büyük şairi  ……………………………………………..

            b. 16. yy Divan şiirinin en güçlü şairi ……………………………………………..

            c. Rubai tarzının İran ve dünya edebiyatındaki en büyük şairi ……………………………………………..

            ç. Rubai nazım şeklinin bizim edebiyatımızda yaygınlaşmasını saplayan şairimiz ……………………………………………..

            d. Divan edebiyatında kasideciliği ile ünlü şairimiz ……………………………………………..

            e. Divan edebiyatında terkibibentleri ile ünlü şairimiz ……………………………………………..

            f. Tanzimat edebiyatında murabbaları ile ünlü şairimiz ……………………………………………..

           g. 15. yüzyılda nazire yazma geleneğini yaygınlaştıran şairimiz ……………………………………………..


 9-Aşağıdaki cümlelerin sonundaki kutucuğa cümledeki yargı doğru ise ”D”, yanlış ise “Y” yazınız?(10)

            a. Dede Korkut Hikayeleri 13. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. (     )

            b. Dede Korkut Hikayeleri destandan halk hikayesine geçiş eseridir. (     )

            c. Terkibibentler daha çok sosyal konularda yazılır. (     )

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder